Kanagawa Prefecture Mizono Roma Rui

【Name of facility】
Kanagawa Prefecture Mizono Roma Rui
 
[Event hall]
1-4-1 Mizoguchi, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa 213-0001
 
[Store opening period]
2024/01/31-2024/02/07
 
【business hours】
10:30~20:00
Back to blog